تاریخچه

در زمانهای بسیار دور افراد مشکلات بسیاری برای بهبود دقت و سرعت خود در امور روزمره داشتند که با گذشت زمانهای طولانی و به روز شدن به صورت متوالی توانستند از گذشته خود در س بگیرند و بدین گونه بعد از تلاشهای بسیار و پشتکار خود توانستند تا ابزارهای مناسبی به نام گوشی های همراه هوشمند ساخته و از آن جهت ارتقای خود استفاده لازم را ببرند

در میانه این راه بود که پس از شکست های خود و درس گرفتن از آنها با محصول جدیدی به نام مغز باز آشنا شدند که تمام زندگی آنان را متحول می کرد.. این محصول برای این به وجود آمد تا توسط بازی و سرگرمی به ارتقاء فکر و سرعت عمل مردم کمک نماید.

و بدین گونه بود که مردم رستگار گشتند.